Een moment u wordt doorverwezen naar www.dataspeed.nl/internetservices...... :: DataSpeed :: voor al uw internetdiensten :: privacy verklaring
                                                                                 
 
 
 

Algemene info

Contactgegevens

Support

Ticketsysteem

FAQ

Democenter

Domein formulieren

Voorwaarden

Disclaimer

Privacy verklaring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een goede behandeling en goed advies is het nodig gegevens over de cliŽnt en diens overeenkomsten vast te leggen. Dit gebeurt via onze cliŽntendossiers, waarin alle gegevens over gemaakte afspraken en overeenkomsten van een cliŽnt worden verzameld. Alle cliŽntendossiers en de computerdatabase samen vormen een zogenaamde persoonsregistratie- systeem.

(Voor het opzetten van en werken met een persoonsregistratie bestaat in Nederland sinds 1990 een aparte wet, de Wet op de Persoonsregistratie of de WPR.)


Wat is nu de wet op de Persoonsregistratie?
De Wet op de Persoonsregistratie regelt de verplichtingen van de persoon of de instantie die een persoonsregistratie opzet en gebruikt.

Zo bestaat er bijvoorbeeld de verplichting om een Privacyreglement op te stellen. Ook DataSpeed heeft zo'n Privacy reglement opgesteld en online gezet.

In dit reglement geven wij precies aan hoe men binnen DataSpeed omgaat met schriftelijke en digitale gegevens over en van cliŽnten, hoe deze gegevens worden opgeslagen, hoe ze worden beveiligd en wie er wel en niet inzage heeft in deze gegevens.

Privacyreglement en de rechten van de cliŽnt
Als iemand zich aanmeldt op de site van DataSpeed of via de post/e-mail begint DataSpeed bijna direct met het vastleggen van diens gegevens. Naast vermelding van het feit dat er gegevens worden opgeschreven en bewaard, moet een cliŽnt ook weten wat zijn of haar rechten zijn met betrekking tot die gegevens. Hierbij worden door DataSpeed de algemeen aanvaarde cliŽntenrechten in acht genomen.
Het gaat in grote lijnen om de volgende rechten:
1. Het recht op inzage van de gegevens
De cliŽnt die zijn gegevens wil inzien, kan daartoe een verzoek indienen bij DataSpeed, DataSpeed zorgt er dan voor dat binnen korte termijn gehoor wordt gegeven aan de wens van de cliŽnt.

2. Het recht op correctie van feitelijke onjuistheden
Als de cliŽnt van mening is dat er feitelijke onjuistheden in zijn dossier gegevens staan, heeft de cliŽnt het recht op correctie van die gegevens.

3. Het recht op een kopie van de gegevens
Een cliŽnt kan desgewenst een kopie van zijn dossiergegevens krijgen; de kosten van zo'n kopie bedragen maximaal €10,00.

4. Het recht op verlenen van toestemming voor verstrekking van gegevens aan derden
Gegevens uit het dossier van een cliŽnt kunnen alleen aan derden (personen of instanties buiten DataSpeed) worden verstrekt als de cliŽnt daartoe schriftelijke toestemming heeft verleend; dit geldt zowel tijdens als na de gemaakte afspraken c.q. overeenkomsten gedurende de bewaartermijn voor dossiers.

 

 

DataSpeed.nl © 2004
Privacy verklaring • Disclaimer

-->