Een moment u wordt doorverwezen naar www.dataspeed.nl/internetservices...... :: DataSpeed :: voor al uw internetdiensten :: disclaimer
                                                                                 
 
 
 

 

Algemene info

Contactgegevens

Support

Ticketsysteem

FAQ

Democenter

Domein formulieren

Voorwaarden

Disclaimer

Privacy verklaring

 

 

De op deze internetsite getoonde informatie wordt door DataSpeed met zorg samengesteld, toch kan voor de juistheid en volledigheid daarvan niet worden ingestaan. DataSpeed verstrekt via deze internetsite alleen informatie over producten en diensten die door DataSpeed worden aangeboden.


Aansprakelijkheid juistheid en volledigheid informatie
Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. DataSpeed aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het continu functioneren en de actualiteit van de internetsite en de informatie die er getoond wordt, ook niet voor de juistheid en volledigheid daarvan.


Externe links op de site
Links naar sites die niet door DataSpeed worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel DataSpeed uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar gelinkt wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door DataSpeed worden onderhouden wordt afgewezen.

Intellectueel eigendom
De op deze internetsite afgebeelde gegevens, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij DataSpeed en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van DataSpeed.
 

 

DataSpeed.nl 2004
Privacy verklaring • Disclaimer

-->